Tìm Kiếm Thông Minh

post

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

🎉 iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo #Mastering_Office_365_Business 🎉
👨‍🎓 #Khoá_học_Mastering_Office_365_Business sẽ cung cấp các kỹ năng cấu hình và quản lý hệ thống Office 365 dành cho doanh nghiệp, bao gồm: #Azure_AD#Exchange_Online#SharePoint_Online#Team#OneDrive_for_Business⭐️⭐️⭐️
❤️ Cảm ơn Anh Chị Học Viên đã tham gia khoá đào tạo tại #iLAB ❤️
🥂 Chúc Anh Chị hoàn thành tốt khoá học👍