Tìm Kiếm Thông Minh

Blog List Fullwidth

KHAI GIẢNG KHÓA AZURE SOLUTIONS ARCHITECT

KHAI GIẢNG KHÓA AZURE SOLUTIONS ARCHITECT

iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo Microsoft Azure Solutions Architect Expert Khóa đào tạo #Azure_Solutions_Architect cung cấp cho các chuyên gia IT cách thức triển khai và quản lý các dịch vụ trong hệ thống điện toán đám mây Microsoft Azure. Chúc Anh Chị Học Viên có những buổi học bổ ích và […]

TỔNG KẾT KHÓA MCSA WINDOWS SERVER

TỔNG KẾT KHÓA MCSA WINDOWS SERVER

iLAB bế giảng khoá đào tạo #MCSA_Windows_Server_2016 Chúc các Anh vận dụng tốt kỹ năng đã học và luôn thành công trong sự nghiệp IT Cảm ơn các Anh đã tham gia khoá học tại #iLAB

KHAI GIẢNG KHÓA AZURE SOLUTIONS ARCHITECT EXPERT

KHAI GIẢNG KHÓA AZURE SOLUTIONS ARCHITECT EXPERT

⭐️⭐️ iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo #Azure_Solutions_Architect ⭐️ #Khoá_học_Azure sẽ cung cấp các kỹ năng triển khai #Azure_Virtual_Network, #Azure_Virtual_Machine, #Azure_Container, #Azure_Web_App, #Azure_Storage, đến việc cấu hình #Azure_Load_Balancer, #Azure_Availability, #Azure_Site_Recovery, #Azure_Backup, #Azure_Automation… ? Cảm ơn Anh Chị Học Viên đã tham gia khoá học tại #iLAB ❤️ Chúc Anh Chị có những buổi học vui vẻ và bổ […]

BẾ GIẢNG KHÓA MCSA WINDOWS SERVER 2016

BẾ GIẢNG KHÓA MCSA WINDOWS SERVER 2016

? iLAB tổ chức tổng kết khoá đào tạo Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống Mạng #MCSA_Windows_Server_2016 ? ?#Khóa_học_MCSA_Windows_Server_2016 tại iLAB cung cấp kiến thức toàn diện liên quan đến việc Cài Đặt, Cấu Hình và Quản Trị Windows Server 2016 và Windows 10, bao gồm triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng như DNS, DHCP, NAT, VPN… cho […]

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

? iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo #Mastering_Office_365_Business ? ?‍? #Khoá_học_Mastering_Office_365_Business sẽ cung cấp các kỹ năng cấu hình và quản lý hệ thống Office 365 dành cho doanh nghiệp, bao gồm: #Azure_AD, #Exchange_Online, #SharePoint_Online, #Team, #OneDrive_for_Business…⭐️⭐️⭐️ ❤️ Cảm ơn Anh Chị Học Viên đã tham gia khoá đào tạo tại #iLAB ❤️ ? Chúc Anh Chị hoàn thành tốt khoá học?

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

? iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo “Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống Office 365 cho Doanh Nghiệp” ? #Khoá_học_Mastering_Office_365_Business sẽ cung cấp các kỹ năng cấu hình và quản lý hệ thống Office 365 dành cho doanh nghiệp, bao gồm: #Azure_AD, #Exchange_Online, #SharePoint_Online, #Team, #OneDrive_for_Business… ? Chúc Anh Chị Học Viên có những buổi học vui vẻ và hiệu quả! ❤️ Cảm […]

KHAI GIẢNG KHÓA MCSE CORE INFRASTRUCTURE 1219

KHAI GIẢNG KHÓA MCSE CORE INFRASTRUCTURE 1219

? iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo Chuyên Gia Quản Trị Hệ Thống Mạng “MCSE Core Infrastructure” ? Khoá học #MCSE_Core_Infrastructure sẽ cung cấp các kỹ năng nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở #Hạ_Tầng_Mạng, #Active_Directory, Giải Pháp #Ảo_Hóa Máy Chủ, Nền Tảng #Điện_Toán_Đám_Mây trên nền hệ điều hành Windows mới nhất ? ? Chúc Anh Chị Học Viên […]

Contact Me on Zalo