Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

Mastering Exchange Server 2016

Hot Hết chỗ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Exchange Server là phần mềm E-Mail Server thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Exchange Server cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một hê thống email thông minh, hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ tài liệu nhanh chóng, bảo mật và tuân thủ nâng cao.

Phiên bản Exchange Server 2016 cung cấp một số công nghệ hoàn toàn mới nhằm tối ưu hóa và giảm chi phí cho việc xây dựng hệ thống mail doanh nghiệp so với phiên bản Exchange 2010 và 2013.

Khóa học Mastering Exchange Server 2016 cung cấp cho Học Viên tất cả các kiến thức liên quan đến việc cài đặt, cấu hình, quản trị, giám sát Exchange Server, các giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu và khắc phục sự cố trong Exchange. Ngoài ra khóa học còn cung cấp kiến thức quản trị Exchange Online trong Office 365.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, Học Viên sẽ nắm vững các kiến thức về:

 • Lập kế hoạch và triển khai cài đặt Exchange Server 2016.
 • Tạo và quản lý các Exchange Recipients.
 • Tạo và quản lý Exchange Database.
 • Cấu hình và quản lý các cơ chế kết nối từ Clients đến Exchange Server.
 • Triển khai khả năng sẵn sàng cao (HA) cho Exchange Server.
 • Thực hiện sao lưu và khôi phục thảm họa cho Exchange Server.
 • Cấu hình các cơ chế vận chuyển Email trong Exchange Server.
 • Cấu hình AntiSpam và AntiMalware cho Exchange Server.
 • Triển khai và quản lý Office Online.
 • Triển khai và quản lý Exchange Online.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trong Exchange Server.
 • Cấu hình các tính năng bảo mật cho Exchange Server.

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) kết hợp với các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 • Vượt qua môn thi quốc tế 70-345, Học Viên sẽ đạt được chứng chỉ MCSE: Productivity do Microsoft cấp có giá trị toàn cầ (*)

(Đối với Học Viên đã có một trong các chứng chỉ  MCSA Windows Server 2012 / MCSA Windows Server 2016, hoặc MCSA: Office 365)

(*) Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Pearson Vue trên toàn cầu.

 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 90% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Đã học MCSA hoặc có kiến thức tương đương

Khuyến cáo: Chương trình đào to Mastering Exchange Server không phù hp cho người mi bt đu.

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 48 giờ
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7 / Thứ 7 – ChủNhật
 • Giờ học: Tối (18h30-21h30) / Thứ 7 – ChủNhật (08h30 – 11h30)

HỌC PHÍ

 • Học phí: 4.000.000 VNĐ  (*)

(*) Hc phí đã bao gm: Tài liu hc & Tea-break

 • Quà tặng: USB 16GB (Khi đăng ký online)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Mastering Exchange Server 2016

 • Tổng quan Exchange Server 2016
 • Lập kế hoạch triển khai Exchange Server 2016
 • Các yêu cầu cài đặt Exchange Server 2016
 • Triển khai cài đặt Exchange Server 2016

 • Các loại Exchange Recipients
 • Tạo và quản lý Exchange Recipients
 • Cấu hình các tính năng nâng cao của Exchange Recipients

 • Tạo Public Folder Mailbox
 • Tạo Public Folder
 • Quản lý Public Folder
 • Quản lý Public Folder Mailboxes

 • Tổng quan về Exchange 2016 Mailbox server
 • Tạo Mailbox Database
 • Cấu hình Mailbox Database
 • Quản lý Mailbox servers

 • Tạo Email Address Policies
 • Cấu hình Email Address Policies
 • Tạo Exchange Address Lists
 • Quản lý Exchange Address Lists
 • Tạo và cấu hình Address Book Policies

 • Tổng quan về Exchange Management Shell
 • Quản lý Exchange Server bằng Exchange Management Shell
 • Quản lý Exchange Recipients bằng Exchange Management Shell

 • Tổng quan về Messaging Records Management và Archiving
 • Câu hình In-Place Archiving
 • Cấu hình Retention Tags.
 • Tạo và thực thi Retention policies

 • Tổng quan về Data Loss Prevention
 • Cấu hình Data Loss Prevention (DLP) Policy cho dữ liệu tài chính
 • Thực hiện In-Place Hold
 • Thực hiện In-Place eDiscovery

 • Tìm hiểu các cơ chế kết nối trong Exchange Server 2016
 • Cấu hình Microsoft Outlook
 • Cấu hình Outlook on the web
 • Cấu hình Microsoft Exchange ActiveSync

 • Tổng quan về Office Online Server.
 • Cài đặt và cấu hình Office Online Server.
 • Tích hợp Exchange Server 2016 và Office Online Server.

 • Tổng quan về các cơ chế vận chuyển Email
 • Cấu hình các cơ chế vận chuyển Email
 • Khắc phục các sự cố vận chuyển Email
 • Tạo và quản lý Transport Rules

 • Tổng quan về Edge Transport Server
 • Cài đặt và cấu hình Edge Transport Server
 • Triển khai giải pháp Antivirus cho Exchange Server 2016
 • Triển khai giải pháp Antispam cho Exchange Server 2016

 • Tổng quan về khả năng sẵn sàng cao (HA) trong Exchange Server 2016
 • Cấu hình DAGs để hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao cho Mailbox Databases
 • Cấu hình NLB để hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao cho Client Access services.
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Exchange Server

 • Thực hiện giám sát Exchange Server 2016
 • Khắc phục các sự cố thường gặp trong Exchange Server 2016

 • Cấu hình bảo mật Exchange Server với RBAC
 • Cấu hình Audit Logging trong Exchange Server 2016
 • Duy trì Exchange Server 2016

 • Thực hiện sao lưu Exchange Server 2016
 • Phục hồi dữ liệu cho Exchange Server 2016
 • Phục hồi Exchange Server

 • Lập kế hoạch nâng cấp Exchange Server
 • Cài đặt Exchange Server 2016 trong môi trường Exchange 2010/2013
 • Nâng cấp Exchange Server 2010/2013 lên Exchange Server 2016
 • Gỡ bỏ Exchange Server 2010/2013

 • Tổng quan về Office 365 và Exchange Online
 • Đăng ký Office 365
 • Cấu hình và quản lý Exchange Online
 • Tổng quan về Exchange On-premises và Exchange Online
 • Tổng quan về mô hình Exchange Hybrid
 • Lập kế hoạch chuyển đổi qua giải pháp Exchange Online

Thời lượng 48 giờ / 6 Tuần
NGÀY HỌC 2 - 4 - 6 / 3 - 5 -7 / 7 - CN
GIỜ HỌC 08:00-12:00 / 13:00-17:00 / 18:30-21:30
SỈ SỐ TỐI ĐA 12
Học Phí 4,000,000 
Ưu Đãi Tặng USB 16Gb
KHI ĐĂNG KÝ ONLINE
TƯ VẤN ONLINE

LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Chia sẻ khóa học

Contact Me on Zalo