Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

Mastering Exchange Server 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Exchange Server là phần mềm E-Mail Server thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Exchange Server cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một hê thống email thông minh, hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ tài liệu nhanh chóng, bảo mật và tuân thủ nâng cao.

Khóa học Mastering Exchange Server cung cấp cho Học Viên tất cả các kiến thức liên quan đến việc cài đặt, cấu hình, quản trị, giám sát Exchange Server, các giải pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu và khắc phục sự cố trong Exchange. .

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, Học Viên sẽ nắm vững các kiến thức về:

 • Lập kế hoạch và triển khai cài đặt Exchange Server.
 • Tạo và quản lý các Exchange Recipients.
 • Tạo và quản lý Exchange Database.
 • Quản lý các cơ chế kết nối từ Clients đến Exchange Server.
 • Triển khai khả năng sẵn sàng cao (HA) cho Exchange Server.
 • Thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu cho Exchange Server.
 • Cấu hình các cơ chế vận chuyển Email trong Exchange Server.
 • Cấu hình AntiSpam và AntiMalware cho Exchange Server.
 • Triển khai và quản lý Office Online.
 • Triển khai và quản lý Exchange Online.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trong Exchange Server.
 • Cấu hình các tính năng bảo mật cho Exchange Server.

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) kết hợp với các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 • Vượt qua môn thi quốc tế MS-203, Học Viên sẽ đạt được chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu.

(*) Tham khảo chi tiết tại: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/m365-messaging-administrator/?tab=tab-learning-paths

 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 90% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Đã học MCSA hoặc có kiến thức tương đương

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 48 giờ
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3 & 7 / Thứ 7 & ChủNhật
 • Giờ học: Tối (18:30-21:30) / Thứ 7 (13:30-17:30) – ChủNhật (08:00 – 12:00)

HỌC PHÍ

 • Học phí: 4.000.000 VNĐ  (*)

(Giảm 10% dành cho Học Viên cũ hoặc đăng ký nhóm)

 • Quà tặng: USB 32 GB (Khi đăng ký online)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Mastering Exchange Server 2016

 • Tổng quan Exchange Server
 • Lập kế hoạch triển khai Exchange Server
 • Các yêu cầu cài đặt Exchange Server
 • Triển khai cài đặt Exchange Server

 • Các loại Exchange Recipients
 • Tạo và quản lý Exchange Recipients
 • Cấu hình các tính năng nâng cao của Exchange Recipients

 • Tạo Public Folder Mailbox
 • Tạo Public Folder
 • Quản lý Public Folder
 • Quản lý Public Folder Mailboxes

 • Tổng quan về Exchange Mailbox server
 • Tạo Mailbox Database
 • Cấu hình Mailbox Database
 • Quản lý Mailbox servers

 • Tạo Email Address Policies
 • Cấu hình Email Address Policies
 • Tạo Exchange Address Lists
 • Quản lý Exchange Address Lists
 • Tạo và cấu hình Address Book Policies

 • Tổng quan về Exchange Management Shell
 • Quản lý Exchange Server bằng Exchange Management Shell
 • Quản lý Exchange Recipients bằng Exchange Management Shell

 • Tổng quan về Messaging Records Management và Archiving
 • Câu hình In-Place Archiving
 • Cấu hình Retention Tags.
 • Tạo và thực thi Retention policies

 • Tổng quan về Data Loss Prevention
 • Cấu hình Data Loss Prevention (DLP) Policy cho dữ liệu tài chính
 • Thực hiện In-Place Hold
 • Thực hiện In-Place eDiscovery

 • Tìm hiểu các cơ chế kết nối trong Exchange Server
 • Cấu hình Microsoft Outlook
 • Cấu hình Outlook on the web
 • Cấu hình Microsoft Exchange ActiveSync

 • Tổng quan về Office Online Server.
 • Cài đặt và cấu hình Office Online Server.
 • Tích hợp Exchange Server 2016 và Office Online Server.

 • Tổng quan về các cơ chế vận chuyển Email
 • Cấu hình các cơ chế vận chuyển Email
 • Khắc phục các sự cố vận chuyển Email
 • Tạo và quản lý Transport Rules

 • Tổng quan về Edge Transport Server
 • Cài đặt và cấu hình Edge Transport Server
 • Triển khai giải pháp Antivirus cho Exchange Server
 • Triển khai giải pháp Antispam cho Exchange Server

 • Tổng quan về khả năng sẵn sàng cao (HA) trong Exchange Server
 • Cấu hình DAGs để hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao cho Mailbox Databases
 • Cấu hình NLB để hỗ trợ khả năng sẵn sàng cao cho Client Access services.
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Exchange Server

 • Thực hiện giám sát Exchange Server
 • Khắc phục các sự cố thường gặp trong Exchange Server

 • Cấu hình bảo mật Exchange Server với RBAC
 • Cấu hình Audit Logging trong Exchange Server
 • Duy trì Exchange Server 2016

 • Thực hiện sao lưu Exchange Server
 • Phục hồi dữ liệu cho Exchange Server
 • Phục hồi Exchange Server

 • Lập kế hoạch nâng cấp Exchange Server
 • Cài đặt Exchange Server 2016 trong môi trường Exchange 2010/2013
 • Nâng cấp Exchange Server 2010/2013 lên Exchange Server 2016
 • Gỡ bỏ Exchange Server 2010/2013

Thời lượng 2 tháng | 3 tháng
NGÀY HỌC 2 - 4 - 6 / 3 & 5 / 7 & CN
GIỜ HỌC 08:00-12:00 / 18:30-21:30
SỈ SỐ TỐI ĐA 12
Học Phí 4,000,000 
Ưu Đãi Tặng USB 16Gb
KHI ĐĂNG KÝ ONLINE

LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Chia sẻ khóa học