Tìm Kiếm Thông Minh

CHUYÊN ĐỀ

XEM DẠNG

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Mastering Exchange Server 2016

4,000,000 
2 tháng | 3 tháng
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Microsoft Exchange Server là phần mềm E-Mail Server thông dụng nhất được các doanh nghiệp trên thế giới lựa chọn. Exchange Server cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một hê thống email thông minh, hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ tài liệu nhanh chóng, bảo mật và tuân thủ nâng [...]
New Hot

SQL Server Administrator

42 giờ / 5 tuần