Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

MCSE Core Infrastructure

New Hot

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MCSE Core Infrastructure là chương trình đào tạo MCSE mới nhất của Microsoft được phát hành vào tháng 1 năm 2019, thay thế cho chương trình MCSE Cloud Platform and Infrastructure.

Khóa học MCSE Core Infrastructure tại iLAB cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành máy chủ mới nhất Windows Server 2016.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, Quý Học Viên sẽ đủ khả năng:

 • Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering…
 • Xây dựng & Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO…
 • Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ & nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM High Availability, Office365 Enterprise, Microsoft Azure…
 • Đủ kiến thức để tham gia thi chứng chỉ quốc tế MCSE Core Infrastructure

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo được xây dựng theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) và kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế.
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 • Chứng Chỉ Quốc Tế: Vượt qua một trong các môn thi quốc tế 70-413/70-414/70-744/ hoặc 70-745, quý Học Viên sẽ đạt được chứng chỉ MCSE Core Infrastructure do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu. (*) (**)

(*) Đối với học viên đã đạt được một trong các chứng chỉ quốc tế: MCSA Windows Server 2012/ MCSA Windows Server 2016

(**) Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Pearson Vue trên toàn cầu.

 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Đã học hoặc có kiến thức tương đương chương trình MCSA Windows Server 2008/2012/2016

Khuyến cáo: Chương trình đào to MCSE Core Infrastructure không phù hp cho người mi bt đu.

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 75 giờ/2 tháng
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7
 • Giờ học: Sáng (8h30-11h30) / Tối (18h30-21h30)

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Triển Khai Cơ Sở Hạ Tầng Mạng

 • Cài đặt DNS servers
 • Tạo và cấu hình DNS Zones
 • Tạo và quản lý DNS Records
 • Cấu hình DNS Round Robin
 • Cấu hình và quản lý các cơ chế phân giải tên trong DNS
 • Cấu hình DNS Dynamic Update
 • Tích hợp DNS với Active Directory
 • Cấu hình DNS Zone Transfer
 • Cài đặt và cấu hình Secondary DNS Server
 • Cấu hình DNS nâng cao

 • Cài đặt DHCP Server role
 • Tạo và cấu hình DHCP Scopes
 • Cấu hình DHCP Options
 • Tạo DHCP Reservation
 • Triển khai DHCP Relay Agent
 • Cấu hình DHCP Failover Clustering
 • Cấu hình DHCP nâng cao
 • Quản lý và xử lý sự cố DHCP

 • Giới thiệu chức năng IPAM trên Windows Server 2016
 • Cài đặt và cấu hình IPAM
 • Quản lý DNS và DHCP bằng IPAM
 • Quản lý không gian địa chỉ bằng IPAM

 • Lập kế hoạch xây dựng mô hình VPN
 • Cài đặt và cấu hình VPN Server
 • Cấu hình VPN Clients
 • Quản lý các cơ chế kết nối VPN
 • Xử lý các sự cố kết nối VPN
 • Cấu hình VPN nâng cao

 • Tổng quan về DirectAccess
 • Cấu hình DirectAccess bằng Getting Started Wizard
 • Cấu hình và quản lý DirectAccess nâng cao

 • Tổng quan về Work Folder
 • Cài đặt và cấu hình Work Folder
 • Cấu hình cho phép người dung truy cập Work Folder từ bên ngoài

 • Tổng quan về Web Application Proxy
 • Cài đặt và cấu hình Web Application Proxy

 • Tổng quan về High Availability (HA)
 • Tổng quan về NLB
 • Tạo, cấu hình và quản lý NLB cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của NLB cluster

 • Tổng quan về Failover Clustering
 • Lập kế hoạch triển khai Failover Cluster
 • Tạo và cấu hình Failover cluster
 • Quản lý Failover cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Failover cluster
 • Xử lý sự cố Failover cluster

Phần 2: Xây Dựng Và Quản Trị Active Directory (AD)

 • Tổng quan về AD DS
 • Các chức năng của Domain Controllers
 • Cài đặt Domain controller
 • Triển khai mô hình domain có nhiều Domain Controllers
 • Giải pháp cài đặt Additional Domain Controller cho văn phòng chi nhánh

 • Tìm hiểu chức năng của các Master Roles trong AD
 • Kiểm tra Master Roles
 • Thực hiện Transfer Master Roles
 • Thực hiện Seizing Master Roles
 • Quản lý Master Roles bằng Windows PowerShell
 • Thực hiện Metadata Cleanup

 • Các mô hình AD nâng cao
 • Triển khai Child Domain
 • Triển khai Domain Tree
 • Cấu hình AD Trusts Relationship

 • Tìm hiểu cơ chế đồng bộ AD
 • Tổng quan về AD Sites
 • Thực hiện chia Sites trong AD
 • Cấu hình và giám sát đồng bộ trong AD
 • Xử lý sự cố đồng bộ AD
 • Cài đặt và cấu hình Read Only Domain Controller (RODC)

 • Vai trò của OU trong AD
 • Các lý do cần tạo OU
 • Tạo và quản lý OU

 • Tổng quan về Group Policy
 • Phạm vi ảnh hưởng và quy trình thực thi GPO
 • Tạo và cấu hình GPO
 • Xử lý các sự cố thực thi GPO
 • Quản lý Users với Administrative Template
 • Cấu hình Group Policy Preferences
 • Cấu hình WMI trong GPO
 • Định nghĩa policy mới trong GPO

 

 • Tìm hiểu các phương pháp mã hóa thông tin
 • Cài đặt và cấu hình CA
 • Tạo và quản lý Certificate Templates
 • Cấp phát Certificate bằng GPO
 • Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
 • Sao lưu và phục hồi Certificate
 • Cấu hình Key Recovery Agent

 

 • Tổng quan về AD FS
 • Cài đặt và cấu hình AD FS
 • Hỗ trợ chứng thực SSO với AD FS
 • Cấu hình AD FS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

 • Tổng quan về AD RMS
 • Cài đặt hệ thống AD RMS
 • Cấu hình AD RMS Templates
 • Sử dụng AD RMS
 • Cấu hình AD RMS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

Phần 3: Triển khai Server Virtualization và Cloud Computing

 • Tổng quan về Hyper-V
 • Cài đặt Hyper-V
 • Tạo và quản lý Virtual Disk
 • Tạo và quản lý Virtual Machine

 • Tạo và sử dụng Hyper-V virtual switches
 • Cấu hình Virtual Network
 • Cấu hình Nested Virtualization

 • Cấu hình iSCSI storage
 • Cấu hình Failover Cluster cho Hyper-V
 • Cấu hình Highly Available cho VM

 

 • Tổng quan về Office 365 Enterprise
 • Đăng ký Office 365 Enterprise
 • Quản lý Ofice365 User Account và Group
 • Cài đặt Office 365 Proplus
 • Sử dụng Exchange Online và Microsoft Team
 • Sử dụng Sharepoint Online và OneDrive Business

 • Tổng quan về công nghệ Điện Toán Đám Mây
 • Giới thiệu công nghệ Microsoft Azure
 • Đăng ký Azure Active Directory
 • Quản lý User Account và Group trong Azure AD
 • Join Client vào Azure AD

Thời lượng 75 giờ / 3 tháng
NGÀY HỌC Thứ 3 & 5
GIỜ HỌC 18:30-21:30
SỈ SỐ TỐI ĐA 12
Học Phí 3,500,000 
Ưu Đãi Tặng USB 16Gb
KHI ĐĂNG KÝ ONLINE
TƯ VẤN ONLINE

LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Chia sẻ khóa học

Contact Me on Zalo