Tìm Kiếm Thông Minh

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa Học Ngày học Giờ học Khai Giảng Thời Lượng
SQL SERVER ADMINISTRATOR Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 13-05-2024 5 tuần
WINDOWS SECURITY EXPERT Tối thứ 3 & 5 19:00-21:30) 11-06-2024 7 tuần
AZURE SOLUTIONS ARCHITECT Chiều thứ 7 & Sáng CN Thứ 7(13:30-17:30) CN(08:30-12:30) 25-05-2024 5 tuần
IT SYSTEM ADMINISTRATOR Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 12-03-2024 2 tháng