Tìm Kiếm Thông Minh

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa Học Ngày học Giờ học Khai Giảng Thời Lượng
MCSA WINDOWS SERVER 2016 Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 07-12-2020 3 tháng.
MCSE CORE INFRASTRUCTURE Tối 3 & 5 18:30 - 21:30 08-12-2020 3 tháng.
AZURE SOLUTIONS ARCHITECT EXPERT Chiều T7 & Sáng CN Thứ 7
(13:30-17:30)
CN
(08:00-12:00)
22-11-2020 5 tuần
MASTERING OFFICE 365 BUSINESS Chiều T7 & Sáng CN Thứ 7
(13:30-17:30)
CN
(08:00-12:00)
12-09-2020 5 tuần