Tìm Kiếm Thông Minh

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa Học Ngày học Giờ học Khai Giảng Thời Lượng
IT SYSTEM ADMINISTRATOR (Khóa Online) Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 03-10-2022 2,5 tháng.
MASTERING OFFICE 365 BUSINESS (Khóa Online) Tối 3 & 5 18:30 - 21:30 01-09-2022 6 tuần
AZURE SOLUTIONS ARCHITECT (Khóa Online) Chiều T7 & Sáng CN Thứ 7
(13:30-17:30)
CN
(08:00-12:00)
08-10-2022 5 tuần