Tìm Kiếm Thông Minh

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa Học Ngày học Giờ học Khai Giảng Thời Lượng
IT SYSTEM ADMINISTRATOR (Khóa Online) Tối 3 & 5 18:30 - 21:30 14-02-2023 3 tháng
AZURE SOLUTIONS ARCHITECT (Khóa Online) Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 10-02-2023 5 tuần
MASTERING OFFICE 365 BUSINESS (Khóa Online) Chiều thứ 7 & Sáng CN Thứ 7(13:30-17:30) CN(08:00-12:00) 18-03-2023 5 tuần