Tìm Kiếm Thông Minh

Lịch Khai giảng

Lịch khai giảng

Khóa Học Ngày học Giờ học Khai Giảng Thời Lượng
IT SYSTEM ADMINISTRATOR Tối 2-4-6 18:30 - 21:30 12-04-2020 2 tháng.
SECURING WINDOWS SERVER Tối 3 & 5 18:30 - 21:00 06-04-2021 2 tháng.
AZURE SOLUTIONS ARCHITECT EXPERT Chiều T7 & Sáng CN Thứ 7
(13:30-17:30)
CN
(08:00-12:00)
17-04-2021 5 tuần
MASTERING OFFICE 365 BUSINESS Chiều T7 & Sáng CN Thứ 7
(13:30-17:30)
CN
(08:00-12:00)
22-05-2021 5 tuần
Contact Me on Zalo