Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

IT System Administrator

New Hot

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

IT SYSTEM ADMINISTRATOR là chương trình đào tạo do iLAB biên soạn nhằm mục đích thay thế cho chương trình MCSA MCSE (Từ ngày 31/01/2021 Microsoft đã bỏ chương trình MCSA và MCSE). Khóa đào tạo này nhằm cung cấp các kiến thức nâng cao để Triển Khai, Quản Trị, Xử Lý Sự Cố Cơ Sở Hạ Tầng Mạng, Active Directory, Giải Pháp Ảo Hóa Máy Chủ, Nền Tảng Điện Toán Đám Mây trên nền hệ điều hành Microsoft Windows

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, Quý Học Viên sẽ đủ khả năng:

 • Triển khai các dịch vụ Cơ Sở Hạ Tầng Mạng: DNS, DHCP, IPAM, VPN DirectAccess, Web Application Proxy, iSCSI Storage, Network Load Balancing, Failover Clustering…
 • Xây dựng & Quản trị Active Directory cho môi trường mạng Doanh Nghiệp: AD DS, AD CS, AD FS, AD RMS, FSMO, GPO…
 • Triển khai giải pháp Ảo hóa máy chủ & nền tảng điện toán đám mây: Hyper-V, VM, High Availability (HA), Microsoft 365, Microsoft Azure…
 • Đủ kiến thức để tham gia các khóa chuyên sâu về Điện Toán Đám Mây như Microsoft Office 365, Azure, AWS, GCP…
 • Đủ kỹ năng để tham gia ứng tuyển các vị trí IT System Administrator, IT System Engineering

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo được xây dựng theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) và kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế.
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

CHỨNG NHẬN & THI QUỐC TẾ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sử dụng máy tính thành thạo
 • Đã có kiến thức mạng máy tính căn bản

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 75 giờ/2 tháng hoặc 3 tháng
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3 & 5
 • Giờ học:  Tối (18h30-21h30)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Triển Khai Cơ Sở Hạ Tầng Mạng

 • Tổng quan về Router
 • Cấu hình Static Route
 • Cấu hình Dynamic Route
 • Tổng quan về NAT
 • Cấu hình NAT Outbound
 • Cấu hình NAT Inbound

 • Cài đặt DNS servers
 • Tạo và cấu hình DNS Zones
 • Tạo và quản lý DNS Records
 • Cấu hình DNS Round Robin
 • Cấu hình và quản lý các cơ chế phân giải tên trong DNS
 • Cấu hình DNS Dynamic Update
 • Tích hợp DNS với Active Directory
 • Cấu hình DNS Zone Transfer
 • Cài đặt và cấu hình Secondary DNS Server
 • Cấu hình DNS nâng cao

 • Cài đặt DHCP Server role
 • Tạo và cấu hình DHCP Scopes
 • Cấu hình DHCP Options
 • Tạo DHCP Reservation
 • Triển khai DHCP Relay Agent
 • Cấu hình DHCP Failover Clustering
 • Cấu hình DHCP nâng cao
 • Quản lý và xử lý sự cố DHCP

 • Giới thiệu chức năng IPAM trên Windows Server 2016
 • Cài đặt và cấu hình IPAM
 • Quản lý DNS và DHCP bằng IPAM
 • Quản lý không gian địa chỉ bằng IPAM

 • Lập kế hoạch xây dựng mô hình VPN
 • Cài đặt và cấu hình VPN Server
 • Cấu hình VPN Clients
 • Quản lý các cơ chế kết nối VPN
 • Xử lý các sự cố kết nối VPN
 • Cấu hình VPN nâng cao

 • Tổng quan về DirectAccess
 • Cấu hình DirectAccess bằng Getting Started Wizard
 • Cấu hình và quản lý DirectAccess nâng cao

 • Tổng quan về Work Folder
 • Cài đặt và cấu hình Work Folder
 • Cấu hình cho phép người dung truy cập Work Folder từ bên ngoài

 • Tổng quan về Web Application Proxy
 • Cài đặt và cấu hình Web Application Proxy

 • Tổng quan về High Availability (HA)
 • Tổng quan về NLB
 • Tạo, cấu hình và quản lý NLB cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của NLB cluster

 • Tổng quan về Failover Clustering
 • Lập kế hoạch triển khai Failover Cluster
 • Tạo và cấu hình Failover cluster
 • Quản lý Failover cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của Failover cluster
 • Xử lý sự cố Failover cluster

Phần 2: Xây Dựng Và Quản Trị Active Directory (AD)

 • Tổng quan về AD DS
 • Các chức năng của Domain Controllers
 • Cài đặt Domain controller
 • Triển khai mô hình domain có nhiều Domain Controllers
 • Giải pháp cài đặt Additional Domain Controller cho văn phòng chi nhánh

 • Tìm hiểu chức năng của các Master Roles trong AD
 • Kiểm tra Master Roles
 • Thực hiện Transfer Master Roles
 • Thực hiện Seizing Master Roles
 • Quản lý Master Roles bằng Windows PowerShell
 • Thực hiện Metadata Cleanup

 • Các mô hình AD nâng cao
 • Triển khai Child Domain
 • Triển khai Domain Tree
 • Cấu hình AD Trusts Relationship

 • Tìm hiểu cơ chế đồng bộ AD
 • Tổng quan về AD Sites
 • Thực hiện chia Sites trong AD
 • Cấu hình và giám sát đồng bộ trong AD
 • Xử lý sự cố đồng bộ AD
 • Cài đặt và cấu hình Read Only Domain Controller (RODC)

 • Vai trò của OU trong AD
 • Các lý do cần tạo OU
 • Tạo và quản lý OU

 • Tổng quan về Group Policy
 • Phạm vi ảnh hưởng và quy trình thực thi GPO
 • Tạo và cấu hình GPO
 • Xử lý các sự cố thực thi GPO
 • Quản lý Users với Administrative Template
 • Cấu hình Group Policy Preferences
 • Cấu hình WMI trong GPO
 • Định nghĩa policy mới trong GPO

 • Tìm hiểu các phương pháp mã hóa thông tin
 • Cài đặt và cấu hình CA
 • Tạo và quản lý Certificate Templates
 • Cấp phát Certificate bằng GPO
 • Các trường hợp sử dụng Certificates trong môi trường doanh nghiệp
 • Sao lưu và phục hồi Certificate
 • Cấu hình Key Recovery Agent

 • Tổng quan về AD FS
 • Cài đặt và cấu hình AD FS
 • Hỗ trợ chứng thực SSO với AD FS
 • Cấu hình AD FS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

 • Tổng quan về AD RMS
 • Cài đặt hệ thống AD RMS
 • Cấu hình AD RMS Templates
 • Sử dụng AD RMS
 • Cấu hình AD RMS với hệ thống của các đối tác kinh doanh

Phần 3: Triển khai Server Virtualization và Cloud Computing

 • Tổng quan về Hyper-V
 • Cài đặt Hyper-V
 • Tạo và quản lý Virtual Disk
 • Tạo và quản lý Virtual Machine

 • Tạo và sử dụng Hyper-V virtual switches
 • Cấu hình Virtual Network
 • Cấu hình Nested Virtualization

 • Cấu hình iSCSI storage
 • Cấu hình Failover Cluster cho Hyper-V
 • Cấu hình Highly Available cho VM

 • Cấu hình Hyper-V Replica Server
 • Cấu hình VM Replication
 • Kiểm tra Replication Health
 • Thực hiện Test Failover
 • Thực hiện Planned Failover
 • Giả lập Failover

 • Tổng quan về Công Nghệ Điện Toán đám mây
 • Tổng quan về Microsoft 365
 • Tổng quan về Microsoft Azure

Thời lượng 2 tháng | 3 tháng
NGÀY HỌC Thứ 2-4-6 | Thứ 3 & 5
GIỜ HỌC 18:30-21:30
HỌC PHÍ 4.500.000
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ 0902.455.458 (Zalo)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Chia sẻ khóa học