Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

MCSA: Cấp Tốc

Hot

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) là một trong các Chứng Chỉ Quản Trị Mạng thông dụng và cần thiết nhất đối với các chuyên gia CNTT. Chương trình MCSA Windows Server của hãng công nghệ Microsoft nhằm chứng nhận cho các chuyên gia CNTT có đủ khả năng triển khai cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows.

Khóa Đào Tạo MCSA Cấp Tốc tại iLAB cung cấp kiến thức toàn diện liên quan đến việc Cài Đặt, Cấu Hình và Quản Trị Windows Server và Windows 10, bao gồm triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng như DNS, DHCP, NAT, VPN… cho đến việc xây dựng và quản trị tập trung bằng dịch vụ Active Directory (AD). Ngoài ra Học Viên còn học cách ứng dụng các tính năng bảo mật mới nhất của Windows Server 2016 để đảm bảo An Toàn Thông Tin Doanh nghiệp và áp dụng Công Nghệ Ảo Hóa nhằm giảm thiểu chi phí triển khai hệ thống cho Doanh Nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo, Quý Học Viên đủ khả năng:

 • Lập kế hoạch triển khai và cấu hình các dịch vụ hạ tầng mạng: DNS, DHCP, ROUTING, NAT, VPN…
 • Xây dựng và quản trị mô hình hệ thống Active Diectory: Domain, Site, DC, Global Catalog…
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị các Internet Services: Web Server, Mail Server…
 • Triển khai các giải pháp lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Ứng dụng các phương pháp mã hóa để bảo mật thông tin và dữ liệu doanh nghiệp.
 • Thiết lập các chính sách, quy định để quản trị máy tính, người dùng trong hệ thống
 • Triển khai giải pháp Ảo Hóa Máy Chủ trên nền tảng Hyper-V
 • Giám sát và khắc phục các sự cố thường gặp.
 • Đủ kiến thức để tham gia các khóa nâng cao: IT System Administrator, Microsoft 365, Azure…
 • Đủ khả năng ứng tuyển vào các vị trí IT trong Doanh Nghiệp: IT Helpdesk, IT Specialist, IT Administrator… (Tham khảo: https://www.topcv.vn/tim-viec-lam-it-helpdesk )

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) kết hợp với các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Sử dụng máy tính thành thạo
 • Chương trình này PHÙ HỢP với người mới bắt đầu

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 69 giờ / 2 tháng hoặc 3 tháng
 • Ngày học: Tối Thứ 2-4-6/ Tối Thứ 3 & 5 / Thứ 7 & CN
 • Giờ học: Tối (18:30-21:30) / Thứ 7 (13h30-17h30) & CN (08:30-12:30)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Mô hình OSI và mô hình TCP/IP
 • Cấu trúc liên kết mạng
 • Thiết bị mạng: Router, Switch, Wireless Access Point, Cable…
 • Địa chỉ IP và các thông số liên quan

 • Cài đặt Hyper-V
 • Tạo máy ảo & cài đặt HĐH cho máy ảo
 • Tạo Virtual Switch & triển khai Virtual Network
 • Cấu hình Routing để các máy ảo liên lạc với nhau
 • Cấu hình NAT để các máy ảo truy cập Internet

 • Tạo & quản lý Local User Account
 • Tạo & quản lý Local Group

 • Cấu hình Password Policy
 • Cấu hình Account Logout Policy
 • Cấu hình các Policy cơ bản trên Windows

 • Tạo Share Folder & Share Folder Ẩn
 • Truy cập Share Folder qua mạng
 • Map Network Drive

 • Cấu hình Basic Permission
 • Cấu hình Advanced Permission
 • Cấu hình Access-Based Enumeration
 • Thực hiện Take Ownership

 • Cài đặt và cấu hình Domain Controller
 • Kiểm tra Domain Controller và DNS Server
 • Join Client vào Domain
 • Cấu hình Password Policy trong AD

 • Tạo và quản lý Domain User Account
 • Tạo và quản lý Domain Group
 • Tạo hàng loạt User Account bằng file CSV và PowerShell

 • Cấu hình Home Directory
 • Cấu hình Roaming User Profile

 • Triển khai cấu trúc OU
 • Ủy quyền quản lý OU
 • Ẩn OU và các đối tượng trong OU

 • Cấu hình các Policy thông dụng trong AD
 • Cấu hình Folder Redirection
 • Triển khai cài đặt phần mềm bằng Deploy Software Policy

 • Cấu hình Fine Grained Password Policies
 • Thực thi Fine Grained Password Policies

 • Bật chức năng AD Recycle Bin
 • Sử dụng AD Recycle Bin

 • Cài đặt File Server Resource Manager
 • Cấu hình Quota Management
 • Cấu hình File Screening

 • Cài đặt Data Deduplication
 • Cấu hình Data Deduplication

 • Cài đặt DFS
 • Cấu hình DFS Name Space
 • Cấu hình DFS Replication

 • Tạo và gắn ổ cứng ảo
 • Tạo Storage Pool
 • Cấu hình RAID-5
 • Kiểm tra khả năng dự phòng khi ổ cứng bị lỗi

 • Cài đặt Windows Server Backup
 • Thực hiện Backup Full Server
 • Thực hiện Restore File và Folder
 • Thực hiện Restore System State Data
 • Thực hiện Operation System Recovery

 • Cài đặt và cấu hình DHCP Server
 • Tạo DHCP Scope và cấu hình DHCP Options
 • Kiểm tra Client nhận IP động từ DHCP Server
 • Tạo Reservation và cấu hình Reservation Option
 • Cấu hình MAC Address Filtering
 • Cấu hình DHCP Relay Agent

 • Cài đặt DNS Server
 • Tạo DNS Zone & các DNS Records thông dụng
 • Cấu hình DNS Forwarder & Conditional Forwarder
 • Cấu hình Mail Exchange (MX) Record

 • Thiết lập địa chỉ IPv6
 • Cấu hình DNS Server hỗ trợ IPv6
 • Cấu hình DHCP Server hỗ trợ IPv6

 • Cài đặt Routing & Remote Access Service
 • Cấu hình DirectAccess & VPN
 • Kiểm tra kết nối DirectAccess
 • Kiểm tra kết nối VPN

 • Cài đặt Windows Deployment Services (WDS)
 • Cấu hình Windows Deployment Services (WDS)
 • Triển khai cài đặt Windows cho Client bằng WDS

 • Cài đặt Windows Server Update Servies (WSUS)
 • Cấu hình WSUS Server
 • Triển khai GPO để cấu hình Windows Update
 • Tạo Computer Group và Approve Windows Update

 • Cài đặt Windows Server Core
 • Cấu hình Server Core
 • Cài đặt DHCP Server Role cho Server Core
 • Cài đặt Remote Server Administration Tools
 • Cấu hình DHCP Server Core

 • Triển khai hệ thống mạng hoàn chỉnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thời lượng 69 giờ/2 hoặc 3 tháng
NGÀY HỌC Thứ 2-4-6 / Thứ 3 & 5
GIỜ HỌC 18:30-21:30
Học Phí 4,000,000 
Ưu Đãi Tặng USB 16Gb
KHI ĐĂNG KÝ ONLINE

LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Chia sẻ khóa học