Tìm Kiếm Thông Minh

Chương trình học

MCSA: Windows Server 2016

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) là một trong các Chứng Chỉ Quản Trị Mạng thông dụng và cần thiết nhất đối với các chuyên gia CNTT. Chứng chỉ MCSA do hãng công nghệ Microsoft cấp nhằm chứng nhận cho các chuyên gia CNTT có đủ khả năng triển khai cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows.

Chương Trình Đào Tạo MCSA Windows Server 2016 / 2019 là một trong các chương trình đào tạo MCSA mới nhất của Microsoft nhằm thay thế cho chương trình MCSA Windows Server 2012 trước đây.

Khóa học MCSA Windows Server 2016 / 2019 tại iLAB cung cấp kiến thức toàn diện liên quan đến việc Cài Đặt, Cấu Hình và Quản Trị Windows Server 2016 và Windows 10, bao gồm triển khai các dịch vụ hạ tầng mạng như DNS, DHCP, NAT, VPN… cho đến việc xây dựng và quản trị tập trung bằng dịch vụ Active Directory (AD). Ngoài ra Học Viên còn học cách ứng dụng các tính năng bảo mật mới nhất của Windows Server 2016 để đảm bảo An Toàn Thông Tin Doanh nghiệp và áp dụng Công Nghệ Ảo Hóa nhằm giảm thiểu chi phí triển khai hệ thống cho Doanh Nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khoá đào tạo, Quý Học Viên đủ khả năng:

 • Lập kế hoạch triển khai và cấu hình các dịch vụ hạ tầng mạng: DNS, DHCP, ROUTING, NAT, VPN…
 • Xây dựng và quản trị mô hình hệ thống Active Diectory: Domain, Site, DC, Global Catalog…
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị các Internet Services: Web Server, Mail Server…
 • Triển khai các giải pháp lưu trữ, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Ứng dụng các phương pháp mã hóa để bảo mật thông tin và dữ liệu doanh nghiệp.
 • Thiết lập các chính sách, quy định để quản trị máy tính, người dùng trong hệ thống
 • Triển khai giải pháp Ảo Hóa Máy Chủ trên nền tảng Hyper-V
 • Giám sát và khắc phục các sự cố thường gặp.
 • Đủ kiến thức để tham gia các khóa nâng cao: MCSE, Exchange Server, Office 365, Azure…
 • Đủ khả năng ứng tuyển vào các vị trí IT trong Doanh Nghiệp: IT Specialist, IT Supervisor, Senior System Network Administrator, Network Engineer…

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU

 • Nội dung đào tạo theo giáo trình chính hãng Microsoft Official Courses (MOC) kết hợp với các nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Tài liệu thực hành Tiếng Việt được biên soạn độc quyền dành riêng cho học viên iLAB.

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ

 • Chứng Chỉ Quốc Tế: Vượt qua ba môn thi quốc tế 70-740, 70-741 & 70-742, quý Học Viên sẽ đạt được chứng chỉ MCSA Windows Server 2016 do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu. (*)(**)

(*) Thi tại Trung Tâm Khảo Thí Pearson Vue trên toàn cầu.

(**)Tham khảo lộ trình thi quốc tế tại: https://goo.gl/R2u22f

 • Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học: Được cấp cho Học Viên tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua bài kiểm tra cuối khóa

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Đã học hoặc có kiến thức mạng căn bản

THỜI LƯỢNG

 • Thời lượng: 114 giờ/3 tháng
 • Ngày học: Thứ 2-4-6 / Thứ 3-5-7
 • Giờ học: Tối (18h30-21h30)

HỌC PHÍ

 • Học phí: 4.000.000 VNĐ  (*)

(*) Hc phí đã bao gm: Tài liu hc & Tea-break

 • Quà tặng: USB 16 GB (Khi đăng ký online)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Môn 740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Nội dung bài học này mô tả các tính năng mới của Windows Server 2016, cách chuẩn bị và cài đặt Windows Server 2016, Nano Server và Server Core. Ngoài ra, bài này còn mô tả cách thức quản lý các dịch vụ mạng từ xa.

 • Giới thiệu tính năng Windows Server 2016 Server Core & Nano Server
 • Chuẩn bị và cài đặt Server Core
 • Chuẩn bị và cài đặt Nano Server
 • Quản lý Server Core & Nano Server từ xa
 • Làm quen với giao diện quản trị Office 365


Nội dung bài học này giải thích cách quản lý ổ đĩa và các phân vùng trong Windows Server 2016 như: chia đĩa, cấu hình RAID, tạo và quản lý ổ đĩa ảo…

 • Các cơ chế quản lý đĩa trong Windows Server
 • Tạo và quản lý Volumes trong Windows Server
 • Tạo và quản lý Virtual Hard Disks

Nội dung bài học này thảo luận về các giải pháp lưu trữ dữ liệu (DAS), (NAS), (SAN). Giải thích các chức năng (iSNS), (DCB), (MPIO). Ngoài ra, mô-đun này còn so sánh các chuẩn kết nối Fibre Channel, (iSCSI) và Fibre Channel over Ethernet (FCoE) và mô tả cách định cấu hình chức năng SAN ảo trên Windows Server 2016.

 • So sánh DAS, NAS, và SANs
 • So Sánh Fibre Channel, iSCSI, và Fibre Channel over Ethernet
 • Tìm hiểu iSNS, DCB, and MPIO
 • Cấu hình SAN ảo trong Windows Server 2016

Nội dung bài học này giải thích làm thế nào để tối ưu hóa không gian lưu trữ bằng cách cấu hình chức năng Data Deduplication.

 • Tạo Storage Spaces
 • Quản lý Storage Spaces
 • Cài đặt Data Deduplication
 • Cấu hình Data Deduplication

Bài học này giải thích các khái niệm tổng quan về Hyper-V và Công Nghệ Ảo Hóa. Cách thức cài đặt Hyper-V và cấu hình kết nối mạng cho các máy chủ Hyper-V. Ngoài ra, bài học còn giải thích cách tạo, cấu hình và quản lý các máy ảo Hyper-V.

 • Tổng quan về Hyper-V
 • Cài đặt Hyper-V
 • Cấu hình Hyper-V Networks
 • Tạo và cấu hình máy ảo trong Hyper-V
 • Cấu hình Nested Virtualization

Bài học này cung cấp kiến thức tổng quan về chức năng Container trong Windows Server 2016. Cách triển khai các Windows Container và Hyper-V Container. Bài học cũng giải thích làm thế nào để cài đặt, cấu hình và quản lý Container bằng Docker.

 • Tổng quan về Containers trong Windows Server 2016
 • So sánh Windows Server và Hyper-V containers
 • Cài đặt, cấu hình, và quản lý Containers bằng Windows PowerShell
 • Cài đặt, cấu hình, và quản lý Containers bằng Docker

Bài học này cung cấp kiến thức về khả năng sẵn sàng cao (HA) với chức năng chuyển đổi dự phòng trong Windows Server 2016. Cách triển khai giải pháp khôi phục thảm họa và tính sẵn sàng cao với các máy ảo Hyper-V. Ngoài ra, bài học còn cung cấp kiến thức về cách sao lưu, khôi phục hệ điều hành và dữ liệu bằng cách sử dụng Windows Server Backup.

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng Windows Server Backup
 • Cấu hình duy chuyển dữ liệu
 • Cấu hình Hyper-V Replicas

Bài học này cung cấp kiến thức về cách cấu hình khả năng chịu lỗi nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng cao của các dịch vụ quan trong trong hệ thống mạng bao gồm: tạo, quản lý và khắc phục sự cố Failover Cluster.

 • Tổng quan về giải pháp High Availability (HA)
 • Tạo và cấu hình Failover Cluster
 • Kỹ năng duy trì hoạt động của Failover Cluster
 • Xử lý các sự cố trong Failover Cluster
 • Kiểm tra khả năng chịu lỗi

Bài học này cung cấp kiến thức về giải pháp cân bằng tải cho các dịch vụ và máy chủ quan trọng trong hệ thống. Cách cấu hình và quản lý cơ chế cân bằng tải bằng Network Load Balancing trong Windows Server 2016.

 • Tổng quan về Network Load Balancing (NLB)
 • Tạo và cấu hình NLB Cluster
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của NLB Cluster

Bài học này cung cấp kiến thức về cách tạo và cài đặt hệ điều hành tự động từ file hình ảnh Windows bằng bộ công cụ Microsoft Deployment Toolkit (MDT).

 • Giới thiệu các phương pháp cài đặt Windows
 • Cài đặt và cấu hình Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
 • Tạo và quản lý Windows Images bằng MDT
 • Triển khai cài đặt Windows bằng Windows Images

Bài học này cung cấp kiến thức về cách cài đặt và cấu hình dịch vụ Windows Server Update Services (WSUS) để tự động cập nhật các bản vá lỗi và nâng cấp cho các máy tính trong hệ thống nhằm giảm thiểu việc bị lây nhiễm virus, mã độc…

 • Tổng quan về dịch vụ WSUS
 • Cài đặt và cấu hình WSUS
 • Quản lý và triển khai các bản cập nhật WSUS

Bài học này cung cấp kỹ năng sử dụng các công cụ trong Windows Server 2016 để quản lý, giám sát và sử lý sự cố xảy ra trong hệ thống.

 • Giới thiệu các công cụ giám sát trong Windows Server 2016
 • Cách giám sát server bằng công cụ Performance Monitor

Môn 741: Networking with Windows Server 2016

Bài học này giải thích các khái niệm và đặc điểm của địa chỉ IPv4, cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật mạng để cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến địa chỉ IPv4.

 • Tổng quan về địa chỉ IPv4
 • Lập kế hoạch triển khai IPv4 cho hệ thống mạng doanh nghiệp
 • Cấu hình địa chỉ IPv4 và các thông số liên quan
 • Quản lý và xử lý các sự cố liên quan đến IPv4

Bài học này cung cấp kiến thức về việc cài đặt và cấu hình DHCP Server để cấp phát và quản lý địa chỉ IP tự động cho các máy tính và thiết bị trong hệ thông mạng.

 • Tổng quan về dịch vụ DHCP
 • Cài đặt DHCP Server Role
 • Cấu hình DHCP Server
 • Cấu hình DHCP Relay Agent
 • Quản lý và xử lý các sự cố liên quan đến DHCP

Bài học này giải thích các khái niệm và đặc điểm của địa chỉ IPv6, cách thiết lập và quản lý IPv6. Cấu hình tích hợp IPv6 và IPv4.

 • Tổng quan về địa chỉ IPv6
 • Cấu hình địa chỉ IPv4 và các thông số liên quan
 • Cấu hình ISATAP
 • Triển khai mô hình chạy song song IPv4 và IPv6

Bài học này cung cấp kiến thức về cách cài đặt, cấu hình DNS Server để quản lý và phân giải tên miền nội bộ. Các kiến thức quan trọng về cơ chế phân giải tên và mô hình DNS trong hệ thống Internet. Ngoài ra, bài học còn cung cấp các kỹ năng đăng ký và quản trị tên miền Internet.

 • Tổng quan về dịch vụ DNS
 • Cài đặt DNS Server
 • Cấu hình DNS Server
 • Cấu hình các cơ chế phân giải tên trong DNS
 • Tích hợp DNS với Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Đăng ký và quản lý tên miền Internet

Bài học này giải thích cách cài đặt, cấu hình và sử dụng tính năng IPAM trong Windows Server 2016 để quản lý các dịch vụ DHCP và DNS trong các hệ thống lớn.

 • Tổng quan về IPAM
 • Cài đặt và cấu hình IPAM
 • Quản lý không gian địa chỉ IP bằng IPAM

Bài học này cung cấp kiến thức về cài đặt, cấu hình Web Application Proxy để hổ trợ các truy cập từ bên ngoài Internet vào các WebSite hoặc WebApp nằm trong hệ thống nội bộ.

 • Tổng quan Web Application Proxy (WAP)
 • Cài đặt và cấu hình WAP
 • Public Web App bằng WAP

Bài học này cung cấp kiến thức về việc triển khai giải pháp hỗ trợ truy cập từ xa bằng công nghệ DirectAccess trong Windows Server 2016.

 • Giới thiệu các công nghệ hỗ trợ truy cập từ xa
 • Tổng quan về DirectAccess
 • Cài đặt và cấu hình DirectAccess
 • Kiểm tra Client truy cập từ xa bằng DirectAccess

Bài học này cung cấp kiến thức về việc triển khai giải pháp hỗ trợ truy cập từ xa bằng công nghệ VPN trong Windows Server 2016. Từ mô hình hỗ trợ client bên ngoài truy cập vào nội bộ đến mô hình kết nối các văn phòng chi nhánh.

 • Tổng quan về giải pháp VPN
 • Cài đặt Remote Access
 • Triển khai mô hình VPN Client-to-Gateway
 • Triển khai mô hình VPN Site-to-Site

Bài học này hướng dẫn cách triển khai cơ chế cân bằng tải và khả năng chịu lỗi cho hệ thống File bằng chức năng Distributed File System (DFS) trong Windows Server 2016

 • Tổng quan về DFS
 • Các mô hình DFS thông dụng.
 • Cài đặt và cấu hình Distributed File System (DFS)
 • Triển khai nhiều File Server chạy song song bằng DFS
 • Kiểm tra khả năng sẵn sàng cao của hệ thống File

Bài học này mô tả cách triển khai chức năng BranchCache để tối ưu hóa tốc độ truy cập dữ liệu của các văn phòng chi nhánh.

 • Các dịch vụ cần triển khai cho văn phòng chi nhánh
 • Các mô hình triển khai BranchCache
 • Cài đặt và cấu hình BranchCache
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của BranchCache

Bài học này mô tả cách triển khai cơ sở hạ tầng mạng ảo nâng cao như: Tạo Hyper-V Virtual Switch, thiết lập các tính năng nâng cao trong Virtual Switch…

 • Giới thiệu các tính năng nâng cao hiệu suất hoạt động của hạ tầng ảo hóa
 • Tạo và sử dụng Hyper-V virtual switches
 • Cấu hình các tính năng nâng cao trong Microsoft Hyper-V Networking

 

Môn 742: Identity with Windows Server 2016

Bài học này mô tả các tính năng của dịch vụ Active Directory Domain Service (AD DS) và cách cài đặt Domain Controller). Ngoài ra, bài học còn cung cấp các phương pháp cài đặt nhiều Domain Controller trong cùng hệ thống Domain.

 • Tổng quan về dịch vụ AD DS
 • Chức năng của Domain Controllers trong AD DS
 • Cài đặt AD DS role
 • Cấu hình Domain Controller
 • Triển khai mô hình domain có nhiều Domain Controller

Bài học này mô tả cách sử dụng các công cụ khác nhau để quản lý các đối tượng trong AD DS, bao gồm việc tạo, cấu hình và quản lý User Account, Group và Computer Account.

 • Quản lý User Accounts trong AD DS
 • Quản lý Groups trong AD DS
 • Quản lý Computer trong AD DS
 • Quản lý AD DS bằng Windows PowerShell

Bài học này cung cấp kiến thức về việc tạo và quản lý cấu trúc OU và cách thức ủy quyền quản lý trong AD DS.

 • Các lý do cần tạo OU trong AD DS
 • Tạo cấu trúc OU cho mô hình doanh nghiệp
 • Ủy quyền quản lý OUs

Bài học này mô tả cách lập kế hoạch và triển khai mô hình AD DS có nhiều Domain, Tree và Forest, cách thức cấu hình chức năng Domain và Forest Trust, các kiến thức quan trọng về việc cấu hình và quản trị mô hình AD DS trong các hệ thống lớn.

 • Giới thiệu cấu trúc luận lý của AD DS
 • Triển khai Child Domain
 • Triển khai Tree Domain
 • Cấu hình AD DS Trust Relationship

Bài học này mô tả cách lập kế hoạch và triển khai triển khai mô hình AD DS nằm ở nhiều địa điểm. Bài học còn cung cấp các kiến thức quản trị cơ chế đồng bộ cơ sở dữ liệu trong môi trường AD DS.

 • Giới thiệu cấu trúc vật lý của AD DS
 • Cách thức chia Site trong AD DS
 • Cơ chế đồng bộ trong AD DS
 • Cấu hình và giám sát đồng bộ dữ liệu trong AD DS

Bài học này cung cấp kiến thức tổng quan về cách thức triển khai và quản lý Group Policy nhằm bắt buộc người dùng và máy tính tuân thủ các chính sách của hệ thống. Bài học giải thích chi tiết quy trình thực thi policy, và cách thức xử lý các sự cố liên quan GPO.

 • Tổng quan về Group Policy Object (GPO)
 • Triển khai Group Policy
 • Quản lý GPO Scope
 • Quy trình thực thi GPO
 • Kỹ năng quản lý GPO bằng Group Policy Management

Bài học này hướng dẫn chi tiết cách cấu hình các Policy thông dụng trong GPO như: tự động cài đặt phần mềm qua mạng, chuyển hướng thư mục, cấm sử dụng ứng dụng, hạn chế người dùng can thiệp các tính năng hệ thống…

 • Cấu hình Folder Redirection, Deploy Software, và Scripts
 • Cấu hình Group Policy Preferences
 • Cấu hình Aministrative Templates

Bài học này cung cấp kiến thức về quy trình bảo mật cho Domain Controller, cách thức bảo mật tài khoản, bảo mật mật khẩu và quản lý các tài khoản dịch vụ.

 • Các quy tắc bảo mật Domain Controllers
 • Cấu hình các chức năng bảo mật tài khoản người dùng
 • Cấu hình Audit Authentication
 • Cấu hình Managed Service Accounts
 • Triển khai Read Only Domain Controller

Bài học này mô tả cách thức triển khai dịch vụ Active Directory Certificate Service (AD CS) để ứng dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu bằng chứng chỉ số, sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu.

 • Tổng quan về Certification Authority (CA)
 • Các mô hình CA
 • Cài đặt và quản lý CA
 • Ứng dụng Secure Socket Layer (SSL)

Bài học này mô tả cách triển khai và quản lý chứng chỉ số trong môi trường AD DS bao gồm: việc triển khai và quản lý chứng chỉ mẫu, quản lý thu hồi và khôi phục chứng chỉ, sử dụng chứng chỉ trong môi trường kinh doanh.

 • Tạo và phát hình Chứng Chỉ Số
 • Cấp phát Chứng Chỉ Số cho người dùng và máy tính
 • Ứng dụng Chứng Chỉ Số để mã hóa dữ liệu doanh nghiệp
 • Ứng dụng Chữ Ký Số trong môi trường doanh nghiệp
 • Cấu hình Key Recovery

Bài học này mô tả cách triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ Active Directory Rights Management Service (AD RMS) nhằm cung cấp chức năng bảo vệ bản quyền nội dung của các tài liệu và email có tính chất quan trọng và nhạy cảm, ví dụ: chỉ cho phép người nhận đọc nội dung, không cho phép copy nội dung, save as, in, và forward…

 • Tổng quan về AD RMS
 • Cài đặt và cấu hình AD RMS
 • Cấu hình AD RMS Templates
 • Ứng dụng AD RMS để bảo vệ nội dung tài liệu

Bài học này mô tả cách giám sát, quản lý AD DS để bảo đảm hệ thống AD DS luôn hoạt động ổn định. Ngoài ra, bài học còn cung cấp phương pháp sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu của AD DS.

 • Cách giám sát AD DS
 • Quản lý cơ sở dữ liệu Active Directory
 • Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu AD DS
 • Phục hồi các đối tượng trong AD DS

 

Thời lượng 114 giờ/3 tháng
NGÀY HỌC Thứ 2 - 4 - 6
GIỜ HỌC 18:30-21:30
SỈ SỐ TỐI ĐA 12
Học Phí 4,000,000 
Ưu Đãi Tặng USB 16Gb
KHI ĐĂNG KÝ ONLINE

LỚP SẮP KHAI GIẢNG

Chia sẻ khóa học