Tìm Kiếm Thông Minh

Blog

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

? iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo #Mastering_Office_365_Business ? ?‍? #Khoá_học_Mastering_Office_365_Business sẽ cung cấp các kỹ năng cấu hình và quản lý hệ thống Office 365 dành cho doanh nghiệp, bao gồm: #Azure_AD, #Exchange_Online, #SharePoint_Online, #Team, #OneDrive_for_Business…⭐️⭐️⭐️ ❤️ Cảm ơn Anh Chị Học Viên đã tham gia khoá đào tạo tại #iLAB ❤️ ? Chúc Anh Chị hoàn thành tốt khoá học?

Contact Me on Zalo