Tìm Kiếm Thông Minh

Blog

KHAI GIẢNG KHÓA MASTERING OFFICE 365 BUSINESS (ONLINE)

KHAI GIẢNG KHÓA MASTERING OFFICE 365 BUSINESS (ONLINE)

iLAB tổ chức khoá đào tạo online #Mastering_Office_365_Business Khoá học cung cấp đầy đủ các kỹ năng vận hành hệ thống Office 365 dành cho hệ thống mạng doanh nghiệp. Vì tình hình dịch còn phức tạp nên khoá học tạm thời được triển khai trực tuyến qua Zoom. Cảm ơn Anh Chị học viên […]

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

KHAI GIẢNG KHÓA QUẢN TRỊ OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP

? iLAB tổ chức khai giảng khoá đào tạo #Mastering_Office_365_Business ? ?‍? #Khoá_học_Mastering_Office_365_Business sẽ cung cấp các kỹ năng cấu hình và quản lý hệ thống Office 365 dành cho doanh nghiệp, bao gồm: #Azure_AD, #Exchange_Online, #SharePoint_Online, #Team, #OneDrive_for_Business…⭐️⭐️⭐️ ❤️ Cảm ơn Anh Chị Học Viên đã tham gia khoá đào tạo tại #iLAB ❤️ ? Chúc Anh Chị hoàn thành tốt khoá học?