Tìm Kiếm Thông Minh

post

MCSE Server Infrastructure – 413

MCSE Server Infrastructure – 413

MCSE 2012 là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft, trước đây là các chương trình MCSE 2003 và MCITP 2008. Chương trình MCSE 2012 được thiết kế nhằm cung cấp cho quý Độc Giả những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012.

iLab xin trân trọng giới thiệu bộ sách “Triển Khai Hệ Thống Mạng Windows Server 2012 – Môn 413” do MCT Trần Thủy Hoàng biên soạn.

biathietke_truoc-212x300

MỤC LỤC:

Bài 1: Lập kế hoạch nâng cấp máy chủ và chuyển đổi hệ thống.

Bài 2: Lập kế hoạch và triển khai cơ sở hạ tầng máy chủ.

Bài 3: Thiết kế hệ thống DHCP và giải pháp quản lý địa chỉ IP.

Bài 4: Thiết kế và triển khai hệ thống DNS.

Bài 5: Thiết kế và triển khai mô hình Active Directory Forest.

Bài 6: Thiết kế và triển khai mô hình Active Directory Domain.

Bài 7: Thiết kế cấu trúc OU và triển khai mô hình ủy quyền quản lý Active Directory.

Bài 8: Thiết kế và triển khai Group Policy Object (GPO).

Bài 9: Thiết kế và triển khai mô hình Active Directory Sites.

Bài 10: Lập kế hoạch và triển khai giải pháp lưu trữ dữ liệu.

Bài 11: Thiết kế và triển khai giải pháp bảo vệ hệ thống mạng.

Bài 12: Thiết kế và triển khai giải pháp truy cập từ xa (Direct Access & VPN).

Contact Me on Zalo