Tìm Kiếm Thông Minh

post

Tài liệu thực hành MCSA 2016 – Phần 1

Tài liệu thực hành MCSA 2016 – Phần 1

iLAB trân trọng giới thiệu và gởi đến Quý Học Viên bộ “Tài liệu Thực Hành MCSA Windows Server 2016 – Phần 1” do iLAB Team biên soạn

Phiên bản xem thử:

Mục lục & Mô hình

Bài 6: Cài Đặt Domain Controller

Vui lòng liên hệ iLAB để download phiên bản đầy đủ (Chỉ dành cho Quý Học Viên iLAB)

Mời các bạn theo dõi thêm video tại kênh Youtube iLAB

Nội dung phần 1 gồm các bài:

Bài 1: Cài đặt và sử dụng máy ảo Hyper-V

 • Cài đặt Hyper-V
 • Tạo 2 máy ảo VM1 và VM2
 • Cài đặt HĐH Windows Server 2016 cho máy ảo
 • Tạo Virtual Switch và gắn máy ảo vào Virtual Switch
 • Cấu hình TCP/IP để các máy ảo liên lạc với nhau
 • Cấu hình NAT để các máy ảo truy cập Internet

Bài 2: Tạo, quản lý Local User Account và Group

 • Tạo Local User Account
 • Quản lý Local User Account
 • Tạo Local Group và thêm User làm thành viên của Group

Bài 3: Cấu hình Local Group Policy

 • Cấu hình Password Policy
 • Cấu hình Account Logout Policy
 • Cấu hình các Policy cơ bản trên Windows

Bài 4: Chia sẻ tài nguyên và truy cập qua mạng

 • Tạo Share Folder
 • Tạo Share Folder Ẩn
 • Truy cập Share Folder qua mạng
 • Map Network Drive

Bài 5: Cấu hình NTFS Permission

 • Tạo Folder và File
 • Cấu hình Basic Permission
 • Cấu hình Advanced Permission
 • Share Folder và cấu hình Share Permission
 • Cấu hình Access-Based Enumeration
 • Kiểm tra kết quả
 • Thực hiện Take Ownership

 Bài 6: Cài đặt Active Directory Domain Service

 • Cài đặt và cấu hình Domain Controller
 • Kiểm tra Domain Controller và tạo User Account
 • Join Client vào Domain
 • Cấu hình Password Policy

Bài 7: Quản lý Domain User Account và Domain Group

 • Tạo và quản lý Domain User Account
 • Tạo và quản lý Domain Group
 • Tạo hàng loạt User Account bằng file CSV và PowerShell

Bài 8: Cấu hình Home Directory và Roaming User Profile

 • Cấu hình Home Directory
 • Kiểm tra Home Directory
 • Cấu hình Roaming User Profile
 • Kiểm tra Roaming User Profile

Bài 9: Triển khai cấu trúc Organizational Unit (OU)

 • Cài đặt Remote Server Administration Tools (RSAT)
 • Tạo OU và User Account
 • Ủy quyền quản lý OU – Delegate Control
 • Ẩn OU HCM đối với các user thuộc group HNUsers

Bài 10: Triển khai và quản lý Group Policy Object (GPO)

 • Cấu hình GPO bắt buộc bật Windows Firewall
 • Cấu hình GPO để ẩn ổ đĩa
 • Cấu hình GPO để Map ổ đĩa
 • Cấu hình GPO để thiết lập Folder Option
 • Cấu hình Folder Redirection
 • Triển khai cài đặt phần mềm bằng Deploy Software Policy

Bài 11: Cấu hình File Server Resource Manager

 • Cài đặt File Server Resource Manager
 • Cấu hình Quota Management
 • Cấu hình File Screening
 • Kiểm tra kết quả

 Bài 12: Cấu hình Data Deduplication

 • Tạo và gắn ổ cứng ảo cho SVR1
 • Cài đặt Data Deduplication
 • Cấu hình Data Deduplication
 • Kiểm tra kết quả

Bài 13: Cấu hình Storage Space

 • Tạo và gắn ổ cứng ảo
 • Tạo Storage Pool
 • Cấu hình RAID-5
 • Kiểm tra khả năng dự phòng khi ổ cứng bị lỗi
 • Gắn ổ cứng mới để thay thế ổ cứng lỗi

Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng Windows Server Backup

 • Cài đặt Windows Server Backup
 • Thực hiện Backup Full Server
 • Thực hiện Restore File và Folder
 • Thực hiện Restore System State Data
 • Thực hiện Operation System Recovery
Contact Me on Zalo